UZI – Uniwersyteckie Zawody Informatyczne

Uniwersyteckie Zawody Informatyczne to cykliczny konkurs programistyczny organizowany według zasad światowego konkursu ACM International Collegiate Programming Competition. Zawody odbywają się trzy razy do roku: w edycjach zimowych (styczeń) i wiosennych (marzec/kwiecień) zawodnicy rywalizują indywidualnie. Z kolei zawody jesienne (październik) są już, podobnie jak ICPC, konkursem drużynowym – każda 3-osobowa drużyna ma do dyspozycji jeden komputer. Konkurs przeznaczony jest dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (dla których są to eliminacje do zawodów międzynarodowych), Często w zawodach biorą gościnny udział również studenci innych uczelni oraz uczniowie szkół średnich (np. Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Wrocławskiego, V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie).

Celem zawodów jest rozwiązanie jak największej liczby spośród dostarczonych przez organizatorów zadań. Zawodnicy/drużyny nadsyłają swoje rozwiązania – programy komputerowe – do systemu sprawdzającego (od 2011 roku jest to system Satori), który od razu sprawdza ich poprawność, uruchamiając je na przygotowanych testach. Program może zostać przyjęty (jeśli przejdzie wszystkie testy) lub odrzucony (np. jeśli wypisze nieprawidłowe odpowiedzi, przekroczy limit czasu wykonania, albo spowoduje błąd wykonania programu). W razie odrzucenia programu można zgłaszać kolejne, poprawione rozwiązania, aż do skutku. Wygrywa drużyna, która rozwiąże najwięcej zadań. W razie remisu liczony jest łączny czas rozwiązywania zadań (im mniejszy tym wyższa pozycja w rankingu), a także dodawane kary czasowe za błędne rozwiązania.

Na podstawie wyników studentów w Uniwersyteckich Zawodach Informatycznych wyłaniana jest reprezentacja Uniwersytetu Jagiellońskiego na Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym, a także na zawody międzynarodowe – ACM International Collegiate Programming Competition.

Najbliższa edycja Uniwersyteckich Zawodów Informatycznych planowana jest na październik 2021. Ogłoszenia, harmonogram zawodów, zasady zapisów na konkretną edycję, etc. można znaleźć na forum Instytutu Informatyki Analitycznej.